Nieuws

Op 16 januari 2018, over deze onderwerpen: Activiteiten & Afdelingswerking

N-VA Peer bracht samen met 5000 enthousiaste N-VA-leden een toost op dit verkiezingsjaar …

Op 21 december 2017, over deze onderwerpen: Activiteiten & Afdelingswerking

Op de kerstmarkt verkochten we borreltjes, soep en choco aan democratische prijzen. De zes mandatarissen van N-VA Peer hebben de ontvangsten van hun presentiegeld (zitpenning) voor de gemeente- en OCMWraad van december 2018 afgestaan . De opbrengst van deze initiatieven gaat naar de goede doelen …

Op 31 oktober 2017, over deze onderwerpen: Beleid & financiën

  De evolutie van de schuldenlasten, de kas en de autofinancieringsmarge zijn te volgen aan de hand van het meerjarenplan. De jaarcijfers (1917 en verder) kunnen variëren  door b.v. het niet opnemen van leningen, veranderde inkomsten door verkoop van patrimonium, enz. Bedragen zijn afgerond op 1000 …

Agenda