Nieuws

Op 16 maart 2017, over deze onderwerpen: Beleid & financiën

Enkele conclusies na het informatie- en participatiemoment van 13 maart 2017: Bestuurskrachtmeting onvoldoende. De recent uitgevoerde bestuurskrachtmeting biedt onvoldoende garanties om te verzekeren dat de bestuurskracht van Peer voldoende sterk is om de uitdagingen van de toekomst op een goede …

Op 6 maart 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

1. De jaarrekening 2015 werd goedgekeurd door de Gouverneur 2. De Kruisstraat en Broekstraat worden verkeersluw (plaatselijk verkeer )met verkeersborden C3 en onderbord "uitgezonderd plaatselijk verkeer en landbouwverkeer". Goedgekeurd 3. De instelling van een zone met beperkte parkeertijd (blauwe …

Op 24 februari 2017, over deze onderwerpen: Beleid & financiën

Berekening van uw voordeel of nadeel van de verlaging van de gemeentebelasting gecumuleerd met de huisvuilbelasting geïnd door Limburg.net. De betaalde gemeentebelasting vindt u op uw aanslagbiljet Personenbelasting en aanvullende belastingen. Vanaf 2014 int Limburg.net de huisvuilbelasting …