Nieuws

Op 22 augustus 2017

door Wilfried Vandaele (N-VA) op 8 augustus 2017, over Asbest “Op werven waar asbest wordt verwijderd, wordt in Vlaanderen te weinig gecontroleerd”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele. “En wie geen erkenning heeft om asbest te verwijderen, wordt niet speciaal in de gaten gehouden …

Op 13 augustus 2017, over deze onderwerpen: Milieu & Energie

N-VA Peer wil de Perenaar zo goed mogelijk informeren over verscheidene aspecten van het probleem asbest. In het vorig artikel ging het over asbest in en om uw woning. Dit artikel behandelt de handhaving door lokale besturen bij asbest incidenten en vermeldt handelingen met asbest materialen door …

Op 10 augustus 2017, over deze onderwerpen: Milieu & Energie

Er is heel wat geschreven over het vinden van asbest. Op meerdere plaatsen in Vlaanderen, ook in Peer, zijn er ‘asbestincidenten. Asbest is aanwezig in de bodem, in gebouwen, nutsvoorzieningen, in slooppuin enz. Ook in oudere woningen komen heel wat asbest houdende materialen voor. N-VA Peer heeft …